OVER ONS

STAND PHOTOGRAPHY IS IN 2012 OPGERICHT DOOR ARJAN VAN DEN BERG. HIJ HAD ZIJN OPLEIDING TOT PROFESSIONEEL FOTOGRAAF AAN DE KONINKLIJKE ACADEMIE VAN BEELDENDE KUNSTEN IN DEN HAAG.

HIJ HEEFT JARENLANG ALS PORTRET- EN DOCUMENTAIRE FOTOGRAAF GEWERKT VOOR VELE VERSCHILLENDE KRANTEN EN TIJDSCHRIFTEN. SINDS 2012 IS HIJ VOORNAMELIJK ACTIEF ALS ARCHITECTUURFOTOGRAAF.
INMIDDELS BESTAAT  STAND PHOTOGRAPHY UIT MEERDERE FOTOGRAFEN DIE ALLEN ZIJN OPGELEID DOOR VAN DEN BERG.

EEN KLEIN TEAM ONLINE PROFESSIONEEL RETOUCHE ARTIESTEN ZORGT ERVOOR DAT AL HET MATERIAAL SNEL AANGELEVERD WORDT EN DE PERMANENTE  HOOGSTAANDE KWALITEIT HEEFT WAAROM WE BEKEND STAAN.

ÜBER UNS

STAND PHOTOGRAPHY WURDE 2012 VON ARJAN VAN DEN BERG GEGRÜNDET.
ER HATTE EINE AUSBILDUNG ZUM PROFESSIONELLEN FOTOGRAFEN AN DER KÖNIGLICHEN AKADEMIE DER BILDENDEN AKADEMIE DER BILDENDEN KÜNSTE IN DEN HAAG ABSOLVIERT.

ER ARBEITET SEIT JAHREN ALS PORTRÄT UND DOKUMENTAR FOTOGRAF FÜR VIELE VERSCHIEDENE ZIETUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN. SEIT 2012 IST ER HAUPTSÄCHLICH ALS ARCHITEKTURFOTOGRAF UND FILMER TÄTIG.
JETZT BESTEHT STAND PHOTOGRAPHY AUS MEHREREN FOTOGRAFEN, DIE ALLE VON VAN DEN BERG AUSGEBILDET SIND.

EIN KLEINES TEAM PROFESSIONELLEN ONLINE-RETOUCH-KÜNSTLERN STELLT SICHER, DASS ALLE MATERIALIEN SCHNELL LIEFERT WERDEN UND DIE DAUERHAFT HOHE QUALITÄT AUFWEISEN, FÜR DIE WIR BEKANNT SIND.

 

about us

STAND PHOTOGRAPHY WAS FOUNDED IN 2012 BY ARJAN VAN DEN BERG.

HE HAD HIS EDUCATION AS A PROFESSIONAL PHOTOGRAPHER AT THE ROYAL ACADEMY OF VISUAL ARTS IN THE HAGUE. HE WORKED FOR YEARS AS A PORTRAIT AND DOCUMENTARY PHOTOGRAPHER FOR MANY DIFFERENT NEWSPAPERS AND MAGAZINES. SINCE 2012 HE HAS BEEN ACTIVE MAINLY AS AN ARCHITECTURAL PHOTOGRAPHER AND FILMER.

STAND PHOTOGRAPHY TODAY CONSISTS OF SEVERAL PHOTOGRAPHERS WHO ARE ALL TRAINED BY VAN DEN BERG.

A SMALL TEAM ONLINE PROFESSIONAL RETOUCH ARTISTS ENSURE THAT ALL THE MATERIAL IS DELIVERED QUICKLY AND HAS THE PERMANENT HIGH QUALITY WE ARE KNOWN FOR.

STAND_PHOTOGRAPHY_ARJAN_VAN_DEN_BERG