Scroll Top

DIENSTEN/DIENSTLEISTUNGEN/SERVICES

STANDFOTOGRAFIE

Naast film de corebusiness en trots van ons bedrijf. We fotograferen de stands clean en strak.
Buiten openingstijd, zodat de focus geheel op de architectuur komt te liggen. Of juist op drukke momenten, om het succes en de aantrekkingskracht van het ontwerp en de populariteit van de exposant te laten zien.
Wij zorgen dat de stand er strak bijstaat. We fotograferen met de beste apparatuur en tilt-shift lenzen. Fotograferen zeer zorgvuldig, vanuit meerdere gezichtspunten; foto’s die we allemaal aanleveren in een pdf, zodat de klant veel keuze heeft.
En, als de keuze dan gemaakt is, zorgt ons team van digital retouchers voor een perfecte afwerking: Buurstands worden gedowntoned, contrast en kleur worden gecorrigeerd en/of versterkt, onrechtmatigheden weggekloond..
Alles wat nodig is om u de ultieme foto van uw stand te kunnen bezorgen.
Wij tonen uw kwaliteit.

STAND FOTOGRAFIE

Das Kerngeschäft unseres Unternehmens
Wir fotografieren außerhalb der Öffnungszeiten, um den Stand sauber, ruhig und gepflegt darzustellen; aber auch zu Stoßzeiten, um den Erfolg und die Attraktivität des Standes und der Messe zu zeigen.
Wir sorgen dafür, dass Ihr Stand starke Ausstrahlung hat. Wir verfügen über die beste Ausrüstung und Tilt-Shift-Objektive mit denen wir sehr sorgfältig, aus mehreren Blickwinkeln Fotos machen. Alle Aufnahmen liefern wir Ihnen als PDF Dateien an, sodass Ihnen als Kunde eine große Auswahl zur Verfügung steht.
Ist Ihre Wahl getroffen, wird durch unser Team „Digitale Retusche“ das perfekte Finish erarbeitet. Nachbarstände werden abgeschwächt, Kontrast und Farbe korrigiert bzw. verstärkt, Unregelmäßigkeiten entfernt.
Alles was nötig ist, um Ihnen das ultimative Foto von Ihrem Stand zu liefern.
WIR ZEIGEN IHRE QUALITÄT.

STAND PHOTOGRAPHY

Besides film, the core business and pride of our company. 
We photograph the stands clean and tight. Outside opening hours, so that the focus is entirely on the architecture. Or at busy times, to show the success and appeal of the design and the popularity of the exhibitor. 
We make sure that the stand is tidy. We shoot with the best equipment and tilt-shift lenses. We shoot very carefully, from multiple points of view; photos that we all provide in a PDF, so that the customer has a lot of choice. 
And, once the choice has been made, our team of digital retouchers ensures a perfect finish: Neighbouring stands are downtoned, contrast and color are corrected and/or enhanced, irregularities are cloned away.. 
Everything needed to provide you with the ultimate photo of your stand. 
We show your quality.
 

Een boek met (vnl.) werk van ons, voor The Inside. Gepresenteerd door The Inside in hun stand op Euroshop 2020, in Düsseldorf.

Ein Buch mit (hauptsächlich) unserer Arbeit für „The Inside“.  Auf der Euroshop 2020 in Düsseldorf von The Inside präsentiert.

A book with (mainly) work from us, for The Inside. Presented by The Inside at their booth at Euroshop 2020, in Düsseldorf.

logo

GROEPSPORTRETTEN/
REPORTAGES/
PORTRETTEN/
SFEERIMPRESSIES

Onze fotografen creëren veelvuldig fraaie beurs- standreportages, groepsportretten en sfeerimpressies. Ook officiële momenten -speeches en uitreikingen bijvoorbeeld- weten we fraai vast te leggen en snel aan te leveren.

Belangrijk wanneer er een persbericht uit moet, handig om social media up to date te houden.

 

GRUPPENPORTRÄTS/
reportage fotografie/
auszeichnungen/
pressemitteilungen

Unsere Fotografen haben viel Erfahrung im Erstellen ganzer Messe- und Standreportagen und von Gruppenporträts. Sie wissen Impressionen von der Atmosphäre einzufangen und wissen, wie man offizielle Momente – zum Beispiel Reden und Zeremonien – festhält und Ihnen kurzzeitig anliefert.


GROUP PORTRAITS/ REPORTS/ PORTRAITS/ DOCUMENTARIES

Our photographers continuously create beautiful exhibition stand reports, group portraits and atmospheric impressions. We also know how to capture official moments – speeches and presentations – and deliver such photos quickly. Important when a press release has to be issued and useful for keeping social media up to date.

FILM

Naast foto’s maken we steeds meer films van stands en beurzen. Door de toevoeging van geluid en muziek en de enorme dynamiek van bewegend beeld komen stands en momenten echt tot leven.

Film maakt het mogelijk kijkers met slechts één klik uw verhaal en boodschap in te zuigen.

We kunnen stands filmen, een beursimpressie van 30 seconden of een paar minuten maken, content voor ín de stand creëren, producten filmen, interviews maken..
Neemt u contact met ons op om de vele mogelijkheden door te spreken.

Neben Fotos produzieren wir immer mehr Filme van Ständen und Messen. Die enorme Dynamik von bewegten Bildern und das  Hinzufügen von Ton und Musik, bringen Stände und Momente erst richtig zum Leben.

Durch den Film wird es dem Zuschauer möglich durch nur einen Klick in Ihre Geschichte und Botschaft ein zu tauchen.

Wir können Stände filmen, einen Messeeindruck von 30 Sekunden oder wenigen Minuten produzieren, Inhalte für den Stand erstellen, Produkte filmen, Interviews führen..

Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf, um die vielen Möglichkeiten besprechen zu können.

In addition to photos, we increasingly make films of stands and fairs. The addition of sound and music and the enormous dynamics of moving images really bring stands and moments to life.

Film allows viewers to absorb your story and message with just one click.

We can film stands, make a trade fair impression of 30 seconds or a few minutes, create content for the stand, film products, make interviews… Please contact us to discuss the many possibilities.